Meny

Dubbelbemanning

Rutinen är aktuell när omvårdnadspersonal behöver vara två vid ett eller flera moment hemma hos kunden.

Ansvar

Legitimerad personal och enhetschef.

Genomförande

Ibland kan det av olika skäl krävas mer än en personal i form av dubbelbemanning hemma hos kunden.

Dubbelbemanning förekommer främst av två anledningar:

Kunden ordineras ett hjälpmedel eller träning som kräver två personal för att förflyttningen skall ske på ett tryggt och säkert sätt alternativt finns det ett behov av att personalens arbetsmiljö ska vara trygg och säker. I den första delen är det legitimerad personal som gör bedömning, beslutar, ordinerar/ förskriver hjälpmedel, dokumenterar och följer upp. HSL uppdrag upprättas och skickas till ansvarig enhetschef.

I den andra delen är det ansvarig enhetschef som gör en bedömning och beslutar vid vilka insatser man behöver vara två personal. Beslutet skall föregås av en riskbedömning och dokumenteras i en handlingsplan.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.