Meny

Samarbetet mellan sjuksköterskor och extern leverantör

Sjuksköterskornas uppdrag gentemot extern leverantör inom hemtjänsten

Bakgrund

Antalet omvårdnadsansvariga sjuksköterskor varierar inom företagens verksamhetsområden, beroende på antalet hemsjukvårdspatienter som valt externa leverantörer. Det är viktigt att det finns ett välfungerande samarbete mellan omvårdnadsansvarig /delegerande sjuksköterska (OAS) och externa leverantörer. Ansvaret för samarbetet åvilar båda parter.

 

Omvårdnadsansvarig/delegerande sjuksköterskas uppdrag är att:

  • Delta på verkställighetsmöten. Detta innebär att det kan vara mer än en sjuksköterska som ska bjudas in till varje verkställighetsmöte
  • Delegera personal.
  • Följa upp delegerade och instruerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. 

 

Verkställighetsmöten

Planering av verkställighetsmöten ska ske i samråd med OAS och planeras över en längre tid.

 

Delegeringar samt uppföljningar av delegeringar till omvårdnadspersonalen

All kontakt gällande delegeringsfrågor sker via mail.

När sjuksköterskan har utfärdat en delegering lämnar omvårdnadspersonalen en kopia av delegeringsintyget till sin närmaste chef som ordnar förvaring av delegeringsintyget.

Det åligger verksamhetschef/enhetschef/verksamhetsansvarig innan de åtar sig en delegerad hälso- och sjukvårdsinsats att säkerställa att det finns personal som har delegering vid samtliga arbetspass.

Hänvisning görs till rutin för delegering av arbetsuppgifter i Hälso- och sjukvårdshandboken.

Förnyelse av delegeringar sker inte under maj – augusti. För att anmäla sig till delegering (både förnyelse och nydelegering) fyller enhetschef/planerare i checklista inför delegering och tar därefter kontakt med OAS via mejl.

I situation som innebär att leverantörens omvårdnadspersonal inte har den utbildning som krävs för att utföra delegerade uppgifter kommer hälso- och sjukvårdsuppgifter utföras av beställarens delegerade omvårdnadspersonal (utdrag ur förfrågningsunderlag ”Valfrihet inom hemtjänsten”).

Varje hemsjukvårdsområde tar fram en tidsplan för delegeringar och meddelar detta till aktuella LOV-företag

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.