Meny

Ickevalsalternativ

När en kund inte kan eller vill välja utförare kommer kunden att tilldelas en utförare som har möjlighet att utföra kundens biståndsbedömda insatser enligt en i förväg bestämd turordningslista.

Omsorgsnämnden har fattat följande beslut:

"Ickevalsalternativet ska ske enligt fastställd turordning i respektive område med egenregin och i området ackrediterade aktörer"

Turordningslista

  1. Valmöjlighet utifrån de geografiska områdena 1-9.
  2. För utförare med kapacitetstak, stryks denna utförare om taket är uppnått och blir åter valbar enligt turordningslistan när utföraren har möjlighet. Turen går då automatiskt vidare till nästa utförare i turordningen.
  3. Alfabetisk ordning av företagen, A-Ö.
  4. En turordning för utförare med personlig omvårdnad + service.
  5. När nytt företag tecknar avtal med kommunen görs en revidering av turordningslistan. Det nytillkomna företaget ingår i turordningslistan från och med månaden efter det har blivit godkänt.
  6. Turordningslistan utgår ifrån beslutsdatum.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.