Meny

Lokal värdighetsgaranti

Lokal värdighetsgaranti.

Den nationella värdegrunden uttrycks med två begrepp (SoL, 5 kap, 4§):

 • Genom att tillgodose de insatser som är beskrivna i den lokala värdighetsgarantin tillförsäkras den äldre möjligheten att Leva ett värdigt liv.
 • Om de insatserna ges så som de beskrivs i den lokala värdighetsgarantin ska det ge förutsättningar för den äldre att också känna välbefinnande.

 

Den lokala värdighetsgarantin

Inom följande områden uttrycks kvalitetsmålen i form av en lokal värdighetsgaranti där Kristianstads kommun garanterar följande:

1. Gott bemötande

 • All personal i Kristianstads kommun arbetar utifrån en kommunal bemötandeguide.
 • Frågor som rör värdegrund och bemötande tas upp på varje arbetsplatsträff på alla arbetsplatser inom äldreomsorgen.

 

2. Meningsfull vardag – att känna livslust och glädje

 • Du som bor i ett vård- och omsorgsboende ska erbjudas att delta i gemensamma aktiviteter minst en gång i veckan samt få möjlighet att bli delaktig i planeringen av dem. Utevistelse är ett naturligt inslag i vardagen på vård- och omsorgsboende.
 • Du som bor i ett vård- och omsorgsboende ska av din kontaktman erbjudas egentid minst en timme i veckan. Då kan du tillsammans med kontaktmannen disponera den tiden för en aktivitet som du själv önskar, till exempel en promenad eller en stund för samtal.
 • Du som bor i ett vård- och omsorgsboende ska kunna uppleva årstidsväxlingar och känna skillnaden mellan vardag och helg. Du ska kunna fira de högtider som traditionellt firas i Sverige eller fira andra religiösa och kulturella högtider som stämmer överens med din tro och kulturella bakgrund.
 • Du som har hemtjänst får information om aktuella aktiviteter på närmaste mötesplats.

 

3. Individuell planering

 • Du erbjuds en personlig kontaktman som är din huvudsakliga kontaktlänk i ditt kontaktnät.
 • Din kontaktman stämmer regelbundet av dina synpunkter med dig när det gäller personalkontinuitet.
 • Du erbjuds att tillsammans med din kontaktman upprätta en genomförandeplan. Om du vill så går det bra att anhöriga till dig närvarar. I genomförandeplanen går vi noga igenom hur och när du vill att den via biståndsbeslut beviljade insatsen ska utföras. I genomförandeplanen får du också möjlighet att berätta om dina intressen och vad som ger dig en innehållsrik dag.
 • Personalen använder sig av systematiska arbetssätt för att förebygga att du drabbas av undernäring, trycksår och fallskador samt munohälsa.
 • Du blir informerad i förväg om du kommer att träffa ny personal eller vikarier.
 • Du som bor i ett vård- och omsorgsboende ska kunna följa den dygnsrytm du är van vid och önskar.
 • Du som har hemtjänst får veta i så god tid som möjligt innan stödet ska ges, om tiden inte kan hållas.
 • Det under vardagar mellan kl. 08:00 - 16:00 finns en person som besvarar dina samtal när du per telefon vill kontakta din hemtjänstgrupp.
 • Du som har hemtjänst erbjuds ett schema över när den beviljade insatsen ska genomföras.

 

4. Mat- och måltidsmiljö

 • Du som får matdistribution eller äter dina måltider på ett vård- och omsorgsboende eller mötesplats erbjuds att välja mellan två middagsrätter.
 • Maten som serveras är näringsrik och att specialkost erbjuds dig som behöver det.
 • Måltidsmiljön i våra vård- och omsorgsboenden är hemtrevliga och präglas av lugn och ro.

 

5. Omsorg vid livets slut

 • Du som så önskar har av dig känd personal hos dig i omsorgen vid livets slut.
 • Dina anhöriga ska om du önskar ha möjligheten att vara med och planera den omsorg du behöver vid livets slut.
 • Du och dina anhöriga ska få råd och stöd i frågor som rör din omsorg vid livets slut.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.