Meny

Befolkningsunderlag

I tabellen visas antalet medborgare och åldersfördelning inom respektive geografiskt område. Uppgifterna avser datumet 2022-08-12.

Befolkningsunderlag
Område 95+ 85-94 75-84 65-74
1 71 541 1241 1418
2 47 528 1166 1621
3 44 425 1683 1856
4 30 341 1147 1450
5 19 159 531 796
6 15 190 506 693
7 18 174 530 757
8 22 92 363 459
9 14 82 211 312
Summa 280 2532 7378 9362

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.