Meny

Tilläggsavtal digitala nycklar och läkemedelsskåp

Tilläggsavtal om digitala nycklar och digitala nyckelskåp för privata utförare inom hemtjänsten enligt LOV, Lagen om valfrihet.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.