Hemtjänsttimmar

Utfall hemtjänsttimmar för 2018

Privata utförare: 98 600 timmar

Kristianstads kommun: 371 800 timmar

Totalt: 470 400 timmar

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.