Meny

Uppföljning av insatser

Biståndshandläggaren kontaktar kunden efter det att beslut fattats om hemtjänst enligt Socialtjänstlagen

Följande frågor ställs till kunden:

Uppföljningsfrågor

1. Hur upplever du att insatserna utförs?

2. Upplever du att det tas hänsyn till hur du vill ha det?

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.