Matdistribution

Matdistribution – insats enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, SoL.

Ansökan

Ansökan om matdistribution prövas efter ansökan från den enskilde eller legal företrädare. Anhöriga kan aktualisera insatser men inte ansöka. Biståndshandläggaren utreder behov och fattar beslut om insatsen.

Målgrupp

Personer som har svårigheter att själva tillaga måltider och som har svårt att ta sig till en mötesplats med måltidsservering kan få matdistribution.

Behovet av matdistribution skall finnas regelbundet och vara varaktigt, men kan även vara aktuellt i en akut situation, exempelvis vid sjukdom.

Insatsen

Maten distribueras antingen via hemtjänstpersonal eller extern entreprenör (taxi). Behöver kunden hjälp i samband med måltiden ska ansökan ske till biståndshandläggare som efter prövning kan bevilja måltidsstöd i form av personlig omvårdnad.

Beslut

Beslut ges enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen. Avslagsbeslut överklagas enligt förvaltningslagens bestämmelser. Skriftlig information om denna möjlighet ska lämnas personer som får avslag på sin ansökan. 

Avgift

Avgift för matdistribution debiteras per portion enligt Kristianstads kommuns gällande taxa. 

Verkställning av beslut

Beslut om matdistribution överlämnas till ansvarig leverantör att verkställa. 

Uppföljning

Beslut och insatser ska regelbundet följas upp av biståndshandläggaren.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.