Meny

Till dig som fått beslut om personlig assistans

Du väljer själv vilken assistansanordnare du önskar anlita, det vill säga du kan välja vem som ska anordna/verkställa insatsen personlig assistans. Du kan välja kommunen eller annan, privat, anordnare.

Om du väljer en annan anordnare än Kristianstads kommun måste du anmäla vem du valt till Omsorgsförvaltningens Myndighetsenhet, LSS-handläggare. Detta för att kommunen har ett basansvar att beslutade insatser utförs.

Kommunen är också skyldig att anmäla till IVO de beslut som är beviljade men inte är verkställda/påbörjade inom tre månader. Därför är det viktigt att du även anmäler till Omsorgsförvaltningens Funktionsstöd när assistansen har kommit i gång. Kontaktperson: Pillan Lindbergh, 044-13 29 63, e-post: pillan.plass@kristianstad.se.

Du har alltid rätt att byta assistansanordnare. Om du byter assistansanordnare är det viktigt att det anmäls till Omsorgsförvaltningens Myndighetsenhet, LSS-handläggare (se kontaktuppgifter nedan).

När du har valt assistansanordnare ska det skickas en kopia på assistansavtalet och en fullmakt från assistansanordnaren som berättigar till att ansöka om sjuklöneersättning i samband med ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro till Omsorgsförvaltningens Myndighetsenhet. Detta känner säkert din anordnare redan till, men det är bra om du påminner.

Har du några frågor kring ovanstående är du alltid välkommen att kontakta antingen din handläggare på Omsorgsförvaltningens Myndighetsenhet eller kontaktperson på Omsorgsförvaltningens Funktionsstöd (se kontaktuppgifter nedan).

 

Omsorgsförvaltningens Myndighetsenhet
Marie Lindström, 044-13 57 36, marie.lindstrom@kristianstad.se

Minna Reinholds, 044-13 63 08, minna.reinholds@kristianstad.se

Rrezarta Voca, 044-13 20 91, rrezarta.voca@kristianstad.se 

 

Adress:
Kristianstads kommun
Omsorgsförvaltningen
Myndighetsenheten/Personlig Assistans
291 80 Kristianstad 

 

 

Omsorgsförvaltningens Funktionsstöd 

Pillan Lindbergh, 044-13 29 63, pillan.plass@kristianstad.se

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.