Meny

Schablontider

Schablontider för hemtjänstinsatser enligt socialtjänstlagen

Lathund schabloner
Apoteksärende: Ledsagning eller i samband med inköp.
Bäddning:

Ingår i morgonhjälp, separat 10 min.

Renbäddning ingår i städ/tvätt, separat 10 min.

Disk/sopor: Ingår i andra insatser, separat 10 min.
Tidning/post: Ingår i andra insatser, separat 5 min.
Egenvård: Ingår i andra insatser, separat 10 min.
Dusch: 40 min per tillfälle.
Morgonhjälp: 15 min per tillfälle.
Middagshjälp: 15 min per tillfälle.
Kvällshjälp: 15 min per tillfälle.
Tillsyn:* 15 min per tillfälle.
Natthjälp: 5 min per tillfälle.
Insatser till barn: 10 min per barn och insats.
Inköp:** 45 min per tillfälle, oavsett om kund följer med eller inte.
Lättstäd/golvvård:** 30 min per tillfälle.
Städning:** 70 min om kund har omvårdnad och service, 90 min om kund endast har service. Varannan vecka.
Fönsterputs:** 3 timmar/år.
Tvätt: ** 20 min per tillfälle vid tvättmaskin i bostaden, 30 minuter per tillfälle vid tvättmaskin på annan plats i fastigheten.
Promenad/social kontakt: 45 min per tillfälle. Social kontakt ska i första hand ingå i insatsen tillsyn. Ambitionsnivå max 2 tim och 15 min per vecka.
Ledsagning: Beviljas i timmar.
Trygghetslarm:  
Matdistribution:  
Telefontjänst:  

 * ingår så som personlig omvårdnad och mellanmål.

** makar/par delar på schablon tid för insatserna service.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.