Meny

Myndighetshandbok

Välkommen till omsorgsförvaltningens myndighetshandbok.

Här har vi samlat de lagar som Omsorgsförvaltningens biståndshandläggare fattar beslut utifrån.
 
  • socialtjänstlagen (SoL)
  • lagen om stöd och service (LSS)
  • lagen om bostadsanpassningsbidrag (BAB).
 
Omsorgsförvaltning har även fritt val vilket lagen om valfrihetssystem styr. Utifrån nämnda lagar beskriver vi de rutiner och råd som gäller. 
 
Om Du inte är nöjd med de beslut som biståndshandläggarna på Myndighetsenheten fattar, kan du överklaga beslutet.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.