Meny

Rutin SITHS kort

Arbetsledande chef är ansvarig för beställning vid anställning och meddelar även då medarbetaren avslutar sin anställning såväl för SITHS kort som för SITHS reservkort.

Vilka ska ha SITHS kort?

All personal som behöver det för sin tjänst och vårdrelation. Du som har ett SITHS kort är personligt ansvarig för koder och kort, såväl uthämtning som återlämnade.

Hur gör jag för att beställa ett nytt kort?

SITHS-kort måste beställas via din närmaste chef. Om du tillfälligt har glömt ditt kort eller om ditt befintliga kort går sönder kan du beställa ett reservkort av din SITHS administratör. Reservkort används även till vikariat kortare än 6 månader.

Chef gör en beställning via behörighetsformulär.

Chef hos extern leverantör (LOU, LOV) gör beställning via behörighetsblankett. 

OBS! Det är mycket viktigt att fylla i t.o.m. datum för vikarier på behörighetsblanketten för att dessa ska bli hanterade på rätt sätt av administratören.

SITHS-kort

  • Vid tillsvidareanställning
  • Leveranstid ca 2 veckor
  • Pin- och pukkoder till kortet. Identifieringskod (legitimering), används vid inloggning i datorsystem. Signeringskod (underskrift), används för elektroniska underskrifter. Puk-koden används för att låsa upp kortet om det låst sig. Dessa pinkoder skickas till din folkbokföringsadress.

SITHS-reservkort

  • Beställs vid vikariat kortare än 6 månader
  • Ingen leveranstid
  • PIN och PUK kod lämnas ut av din SITHS administratör.

SITHS-kortet och pinkodskuvertet är värdehandlingar och ska förvaras som sådana.

Lämna aldrig kortet obevakat i din kortläsare! Någon annan kan komma åt känsliga uppgifter med din legitimation. Håll dina pin- och pukkoder hemliga!

Dina kontaktpersoner

SITHS administratören administrerar ditt SITHS kort. Det är den person som beställer och lämnar ut kortet till dig, och som du lämnar tillbaka kortet till om du slutar din anställning.

Det är den person du kontaktar om ditt SITHS kort ska spärras eller bytas ut. Det är också den person du kontaktar för att få ett tillfälligt reservkort om du glömt ditt ordinarie kort.

E-post: internservicedisk.ostrakommunhuset@kristianstad.se

Gör så här för att spärra och anmäla förlorat kort:

Kontakta din SITHS administratör för att spärra SITHS-kortet och din personliga e-legitimationen samt åtkomsten till system såsom Pascal, NPÖ, Mina Planer (SVPL), Senior Alert och Palliativregistret.

Vid förlust av SITHS kort med foto (SIS, giltig ID-handling) ska detta även anmälas till Polisen.
Ring: 114 14

Återlämna SITHS-kort

SITHS-kortet måste återlämnas när din anställning eller ditt uppdrag på Kristianstads kommun upphör. Kortet lämnas till din chef.

Chefen skickar tillbaka kortet till SITHS-administratör i samband med avslut i behörighetsformulär.

Chef hos extern leverantör (LOU, LOV) använder behörighetsblankett nedan.

Vid kortare anställning där medarbetaren har haft ett SITHS-reservkort skickas endast detta tillbaka till administratören.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.