Meny

Säkerhetsnyckel

Säkerhetsnyckel (Feitian-nyckel) är en säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personen som loggar in verkligen är rätt person, så kallad tvåfaktorsinloggning. Tvåfaktorsinloggning krävs till samtliga Lifecare moduler.

Beställning av säkerhetsnycklar

Beställning av Säkerhetsnycklar görs via e-post till carina.nilsson4@kristianstad.se
med uppgifter om leveransadress samt fakturaadress.

Utlämning och koppling av säkerhetsnyckel

Utlämning av säkerhetsnyckel görs på arbetsplatsen.
Varje enhet ansvarar själv för att man har säkerhetsnycklar till sina vikarier.

Nyckeln är personlig. Varje medarbetare kan kopplas till max en (1) säkerhetsnyckel.

Kopplingen mellan säkerhetsnyckeln och medarbetaren måste göras i datorn och kan
endast göras när medarbetaren har inloggningsuppgifter till Kristianstad Kommuns
datorer. Vid kopplingen väljer medarbetaren en pinkod (4-6 siffror) till sin
säkerhetsnyckel.

Återlämning

När medarbetaren lämnar tillbaka sin nyckel ansvarar den enheten som tar emot nyckeln
att medarbetarens koppling till den aktuella säkerhetsnyckeln tas bort.

Zero administration

Ett program där man tar bort lösenord, avaktiverar säkerhetsnycklar och ser vem en
säkerhetsnyckel är kopplad till (Zero Administration).
Vid behov av åtkomst till Zero Administration meddelar enhetschef via mail till
digitalutveckling.oms@kristianstad.se uppgifter på namn samt användarid.

Trasiga nycklar

Trasiga nyckar skickas i internkuvert till ÖHK Carina Nilsson Digital utveckling

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.