Phoniro Care

Phoniro Care är ett IT-stöd som dokumenterar och registrerar insatser och besök hemma hos kunden.

I Omsorgsförvaltningen pågår ett kontinuerligt utvecklingsarbete för att öka kvalitén. Vi ser ett IT-stöd som ett led i metodutvecklingen av hemtjänsten.

Syftet är att kvalitetssäkra hemtjänsten genom att dokumentera insatserna och kundtiden för att säkerställa att kunden får de insatser som beviljats.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.