Meny

Behörighetshantering

Denna instruktion är till för chefer på olika nivåer i omsorgsförvaltningen.

Omsorgsförvaltningens rutiner för behörighetshantering

Att få en användarbehörighet (användar-ID) i Kristianstads Kommun är att få en nyckel till kommunens datasystem. I samband med introduktion skall användaren informeras om e-post/internet/intranet-policy och får därefter skriva under en förbindelse om att man tagit del av denna.

Så här går du tillväga

Hämta omsorgsförvaltningens behörighetsformulär på Intranätet.

Fyll i behörighetsformulär

För varje aktuell person bör du spara en fil (dvs. ett formulär), spara den fil du får i retur av centrala IT avdelningen. När det behövs förändringar avseende behörigheten skapar du ett nytt formulär som skickas in i vanlig ordning. Glöm inte när personal slutar att även avsluta behörigheterna.

Fyll i aktuella uppgifter i behörighetsformuläret. Observera att du måste signera formuläret med ditt SITHS kort.

Skicka formulär

När behörighetsformuläret är ifyllt enligt ovan sänds detta till kommunens centrala IT avdelning för tilldelning av användarnamn och e-postadress m.m. Därefter skickas formuläret till funktionsbrevlådan OF_Behörigheter för vidare hantering, samtidigt som avsändande chef får det för kännedom.

Signering av behörighetsformulär görs med SITHS kort i enlighet med linjeorganisationen. Exempel: enhetschefer/motsvarande signerar för sin underställda personal och verksamhetschefer/motsvarande för sin underställda personal. Ansvaret för att "rätt" personer har rätt behörigheter ligger alltså i linjeorganisationen.

Förvaring av filer

Behörighetsfilerna förvaras tillsvidare av Digital Utveckling/Planeringsenheten (staben).

Personal som byter anställning

När en person byter område, enhet och liknande inom omsorgsförvaltningen skall ett nytt formulär fyllas i. Därför måste behörighetsformuläret hanteras av den nya enhetschefen. Tag kontakt med den förre enhetschefen för att få den ursprungliga blanketten/formuläret som hjälp för att fylla i de nya uppgifterna.

Avslutning av behörighet

När en person slutar (ska sluta) är det mest praktiskt att skicka formuläret i så nära anslutning till sista arbetsdagen som möjligt. Alla program kan inte avslutas med automatik (bland annat Procapita), avslutningen kan då inte göras förrän efter att personen faktiskt slutat. I dessa sammanhang skall exempelvis adresser i Outlook och så vidare tas bort.

Tänk på...

Ha alltid framförhållning när du ska få in en ny person som användare, du kan göra detta i god tid före personen börjar sin anställning. Har personen börjat sin anställning och därefter ska ha sin användarbehörighet tar det normalt några dagar. Dessa dagar kan vara mycket frustrerande för den nyanställde som då inte kan utföra sina nya arbetsuppgifter i normal omfattning, får sin introduktion splittrad med mera.

Observera även att skapande av användaridentitet görs med uppgifter från lönesystemet Heroma. Därför är inrapportering till Heroma viktig. Först efter inrapportering i Heroma kan användaridentitet skapas.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.