Meny

Information och IT handbok

Här finns samlad information om regler, rutiner och manualer som gäller inom information och IT området för omsorgsförvaltningen olika system.

Här finns hänvisningar och riktlinjer för Dataskyddsförordningen (GDPR), Patientdatalagen (PDL) och Sekretesslagen.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.