Värmebölja

En värmebölja kan ge konsekvenser för ett stort antal samhällssektorer och kan orsaka en mängd följdhändelser. Därför har det tagits fram en beredskapsplan. Se länk under relaterad information.

Information från Vårdhygien Skåne

Att tänka på vid höga temperaturer https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/varmeboljor/

Beredskap inför värmebölja/Covid-19

Information från Folkhälsomyndigheten

Viktigt att förbereda för värmeböljor även i coronatider

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.