Meny

Trycksår

Trycksår är en plågsam, kostsam och vårdkrävande vårdskada. För att motverka uppkomst krävs ett aktivt och strukturerat trycksårsförebyggande arbete. Om trycksår trots detta uppstår, består behandlingen av ett flertal olika åtgärder. Att täcka energi- och proteinbehovet är några av dessa åtgärder.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.