Meny

Vårdprevention

Rutin för vårdprevention.

Vårdprevention innebär att förebygga undvikbara skador i vården och främja hälsan hos de personer som finns inom den kommunala vård- och omsorgen. Vårdskador kan undvikas genom tidig riskidentifiering av patienter. I Kristianstad kommun arbetar vi med vårdprevention i form av Senior Alert och BPSD.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.