Meny

Skadedjur

Rutin vid förekomst av vägglöss eller kackerlackor, hos en kund eller patient.

I ordinärt boende

Informera ansvarig enhetschef och sjuksköterska om personen har insatser från hemtjänsten och hemsjukvården.

Informera sjuksköterskan om patienten enbart har hemsjukvård.

Enhetschefen/sjuksköterskan ber  i första hand kunden/patienten eller dennes legala företrädare att själv kontakta saneringsföretag. De flesta bostadsföretag har ett avtal med en firma som bekämpar skadedjur. Det ingår också oftast i en privat villa/hemförsäkring.

Behöver kunden/patienten stöd ska enhetschefen eller sjuksköterskan kontakta Anticimex för råd och stöd.

Enhetschefen/sjuksköterskan följer saneringsföretagets anvisningar och informerar personalen.

Enhetschefen informerar verksamhetschef och MAS om händelsen, åtgärder och uppföljning.

I vård- och omsorgsboende

Informera ansvarig enhetschef.

Enhetschefen kontaktar saneringsföretag som bostadsföretaget har avtal med.

Enhetschefen följer saneringsföretagets anvisningar och informerar personalen.

Enhetschefen informerar verksamhetschefen och MAS om händelsen, åtgärder och uppföljning.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.