Meny

Skadedjur

Rutin vid förekomst av vägglöss eller kackerlackor, hos en kund eller patient.

I ordinärt boende

Informera ansvarig enhetschef och sjuksköterska om personen har insatser från hemtjänsten och hemsjukvården.

Informera sjuksköterskan om patienten enbart har hemsjukvård.

Enhetschefen/sjuksköterskan ber  i första hand kunden/patienten eller dennes legala företrädare att själv kontakta saneringsföretag. De flesta bostadsföretag har ett avtal med en firma som bekämpar skadedjur. Det ingår också oftast i en privat villa/hemförsäkring.

Behöver kunden/patienten stöd ska enhetschefen eller sjuksköterskan kontakta Anticimex för råd och stöd.

Enhetschefen/sjuksköterskan följer saneringsföretagets anvisningar och informerar personalen.

Enhetschefen informerar verksamhetschef och MAS om händelsen, åtgärder och uppföljning.

I vård- och omsorgsboende

Informera ansvarig enhetschef.

Enhetschefen kontaktar saneringsföretag som bostadsföretaget har avtal med.

Enhetschefen följer saneringsföretagets anvisningar och informerar personalen.

Enhetschefen informerar verksamhetschefen och MAS om händelsen, åtgärder och uppföljning.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.