Meny

Skabb

Rutin vid utbrott av skabbsmitta bland personal eller kunder.

Skabb är ett litet spindelliknande djur, ett kvalster. Det tar sig in i huden och gör gångar i det yttersta hudlagret, där de lägger sina ägg. Det vanligaste symtomet är att det kliar, framför allt på natten. Skabbdjuren kryper på varm hud men kan inte förflytta sig i textilier och kan inte hoppa eller flyga. Skabb smittar vanligen genom nära, långvarig hudkontakt.

All hantering vid olika typer av smitta utgår ifrån Riktlinjer Vårdhygien. Vissa smittor (exempelvis MRSA) går under smittskyddslagen och hanteras utifrån Smittskyddsförordningen.

Konstaterande av skabbsmitta

Misstänkt smitta hos patient och personal ska konstateras av läkare antingen på vårdcentralen där man är listad eller genom hudmottagningen.

Informationsöverföring

Konstaterad smitta hos personal

 • Berörd vårdpersonal informerar sin enhetschef vid konstaterad egen skabbsmitta.
 • Enhetschefen informerar personal, legitimerad personal, verksamhetschefen och MAS.
 • Utökade hygienrutiner införs på den avdelning/enhet som är direkt berörd.
 • Enhetschefen kartlägger personalen enligt mallen.
 • Verksamhetschefen kallar snarast till ett samordningsmöte med berörda.

Konstaterad smitta hos patient

 • Sjuksköterska informerar enhetschef, personal och berörd legitimerad personal, ansvarig läkare, verksamhetschef och MAS.
 • Utökade hygienrutiner införs på den avdelning/enhet som är direkt berörd.
 • Sjuksköterska kartlägger patienterna enligt mallen.
 • Verksamhetschefen kallar snarast till ett samordningsmöte med berörda.

Samordningsmöte

Verksamhetschefen kallar patientansvarig läkare, MAS och berörda enhetschefer samt sjuksköterska för att samordna  och fördela arbetsuppgifterna.

 • Genomgång av kartläggningen av patienter och personal.
 • Vad har läkare ordinerat för behandling? av patienterna? av personalen?
 • När ska behandlingen av patienterna göras? Hur? Städningen? se Vårdhygiens rutiner.
 • Om personalen ska behandlas-När? Ledighet-kostnader är ett HR ansvar.
 • Hur länge ska utökade hygienrutiner gälla?
 • Eventuella restriktioner för in- och ut flyttning.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.