Meny

Influensa

Influensa är en luftvägsinfektion som framför allt cirkulerar under vintersäsongen i en eller flera varianter. Under denna tid bör man vara uppmärksam även på lindriga influensasymtom. Frikostig influensaprovtagning rekommenderas på patienter på särskilda boendeformer och korttidsplatser.

Information från Region Skåne avseende erbjudande om vaccination mot säsongsinfluensa för patient-/omvårdnadsnära personal inom särskilt boende för äldre, inom hemsjukvård och hemtjänst (30/11-2021).

 

Region Skåne erbjuder nu vaccination mot säsongsinfluensa för patient-/omvårdnadsnära personal inom särskilt boende för äldre, inom hemsjukvård och hemtjänst.

 • Den patient-/omvårdnadsnära personal inom särskilt boende för äldre, inom hemsjukvård och hemtjänst som önskar vaccination ska kontakta den vårdcentral hen är listad vid. Vid kontakten med vårdcentralen är det viktigt att personalen uppger att de arbetar patient-/omvårdnadsnära inom särskilt boende för äldre, inom hemsjukvård eller hemtjänst. Lokala överenskommelser avseende tidsbokningen kan göra mellan kommun och vårdcentral.

 • Kostnaden för säsongsinfluensavaccinationen är 150 kr per patient-/omvårdnadsnära personal (dos) och betalas på vårdcentralen i samband med vaccinationstillfället. Lokala överenskommelser kan göras mellan kommun och vårdcentral avseende fakturering. Detta gäller enbart om ett större antal vaccinationer kan faktureras vid ett och samma tillfälle.

 • Tillgången till vaccin varierar mellan vårdcentralerna. Det är därför inte säkert att vaccin finns tillgängligt på alla vårdcentraler.

 • Hälsodeklaration för vaccination mot säsongsinfluensa finns här: https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/smittskydd/influensa/halsodeklaration-influensa-primarvarden-2021-2022.pdf
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.