Meny

Hantering av sjukvårdsmaterial i hemmet

Rutin för hantering av sjukvårdsmaterial i hemmet.

Kravet på att behålla produktens ursprungliga renhet fram till dess användning är viktig även i patientens hem. Sjukvårdsprodukter och annan sjukvårdsmateriel måste förvaras och hanteras på ett sådant sätt att kontamination av rent/sterilt material undviks.

Förvaring

 • Förrådshållning i hemmet bör vara minimal. Material för ca en veckas användning förvaras lämpligast i plastlåda med lock som tillhandahålls av vårdgivaren. Låda och lock ska vara i ett material som tål desinfektion.
 • Desinfektera alltid händerna med handsprit före all hantering av sjukvårdsprodukter.
 • Plastlådan ska rengöras minst 1 gång/månad genom avtorkning med ytdesinfektionssprit innehållande tensider.
 • Öppnade förpackningar ska inte läggas tillbaka bland högradigt rena och sterila produkter.
 • Instrument som lämnas hos vårdtagaren rengörs och torkas av med ytdesinfektions sprit innehållande tensider efter varje omläggning.
 • Eftersträva att inget material förvaras på golvet.
 • Efter en avslutad behandlingsperiod kastas alla engångsprodukter. Låda och instrument rengörs enligt vårdhandboken – Desinfektion av föremål.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.