Meny

Andnöd

Innehållet är flyttat till Kvalitetsledningssystemet

Försök utreda orsaken till andnöden.

Orsaker

 • Mekaniska funktioner i lungvävnaden tex tumör, inflammation, KOL, astma.
 • Mekaniska funktioner utanför lungvävnaden t ex pleuravätska, ascites, infection, smärta, leverförstoring.
 • Hjärtinkompensation, lungödem, anemi.
 • Psykogena; oro, ångest, depression.

Andningsbefrämjande åtgärder

 • Uppträd lugnt.
 • Lossa åtsittande.
 • Öppna fönster, starta en fläkt.
 • Viloställningar, avlasta med kuddar.
 • Närhet.
 • Lägesändringar.
 • Fysisk aktivitet, aktiv eller passiv.
 • Underlätta för patienten vid omvårdnad.
 • Munvård.
 • Hjälpmedel (PEP).
 • Tablettbehandling.
 • Inhalationer.
 • Syrgasbehandling.
 • Infektionsbehandling.
 • Morfin i liten dos minskar upplevelsen av andnöd.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.