Ansvarsfördelning

Basal palliativ vård bedrivs dygnet runt av läkare, sjuksköterska och omvårdnadspersonal med basal kompetens inom palliativ vård. Specialiserad palliativ vård erbjuds patienter med komplexa symtom/behov i livets slutskede, där basal palliativ vård inte är tillräcklig.

Kristianstad kommun i samarbete med ASIH, Avancerad sjukvård i hemmet, har tagit fram ett gemensamt flöde som beskriver fördelning av ansvar för den palliativa patienten. Flödet är fortfarande ett arbetsmaterial men kan användas vid omhändertagande av den palliativa patienten. 

Flödet är framtaget utifrån gällande överenskommelse (Överenskommelse om palliativ vård i Skåne) och är en beskrivning av det arbetssätt som är avtalat i överenskommelsen. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.