Meny

Smittade hjälpmedel

Innehållet är flyttat till Kvalitetsledningssystemet

Inledning

Hjälpmedel som används av patient med smitta ska rengöras och desinfekteras enligt "Hantering av hjälpmedel - vårdhygieniska riktlinjer i kommunal vård och omsorg", den informationen hittar du under länk som heter hantering av smittade hjälpmedel. Vid vissa specifika smittor följs Vårdhygiens riktlinjer för den aktuella smittan.

Vid återlämning ska rengöring och desinfektion göras innan hjälpmedlet/hjälpmedlen lämnar patientens bostad.

I första hand är det omvårdnadspersonal på respektive område som rengör och desinfekterar hjälpmedlet. Den legitimerade personalen ska, vid behov, ge råd och handledning till omvårdnadspersonalen i hanteringen. I de fall patienten enbart har haft hälso- och sjukvårdsinsatser av legitimerad personal är det den legitimerade personalen som rengör och desinfekterar hjälpmedlet.

Praktiska råd vid omhändertagande

Hjälpmedlet får inte lämna patientens bostad innan det omhändertagits enligt följande:

 • Följ basala hygienrutiner (sprita händerna, ta på plasthandskar, engångsförkläde samt skotossor).
 • Lägg plast under hjälpmedlet för att skydda golvet från vatten och lösningsmedel.
 • Gör rent hjälpmedlet med rengöringsmedel och vatten om det är synligt smutsigt. Använd en diskborste vid rengöringen. Tänk på om hjälpmedlet har elektronik, exempelvis lyftens batteribox, torka av dessa detaljer med en väl urkramad torkduk.
 • Låt hjälpmedlet torka riktigt torrt innan du desinficerar det. (är det inte riktigt torrt minskar effekten av desinfektionsmedlet)
 • Desinficera hjälpmedlet genom att torka av med rena torkdukar med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid. Torka av alla ytor av plast, metall eller annat material som är avtorkbart (glöm inte däcken på rullstol).
 • När ovanstående är gjort returneras id-märkta hjälpmedel till Hjälpmedelscentrum Östra Skåne (HÖS) och icke ID-märkta hjälpmedel till Omsorgsförvaltningens interna hjälpmedelshantering.

Tygdetaljer

 • Tygdetaljer som går att tvätta i minst 60 grader läggs i en särskild vattenlöslig tvättsäck och skickas till Omsorgsförvaltningens interna hjälpmedelshantering. 
 • Tygdetaljer på id-märkta hjälpmedel, exempelvis tygdetaljer på rullstol eller arbetsstol, ska monteras av och läggas i en plastpåse som knyts till. Detta hanteras sedan som brännbart avfall och ska inte skickas in till HÖS. Tänk på att armstöd som är "galonklädda" ska hanteras som brännbart avfall.
 • Andra tygdetaljer som inte går att tvätta i minst 60 grader, exempelvis vissa dynöverdrag, skumgummidynor med mera, ska läggas i en plastpåse som knyts till och sedan hanteras som brännbart avfall.

Övrigt

 • Torkdukar, borstar, plast, handskar, förkläde och skotossor som använts vid rengöringen stoppas i plastpåse som knyts till och hanteras sedan som brännbart avfall.
 • Flaskor, pennor, verktyg etc. desinficeras med alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid.

Arbetsorder

När arbetsorder skickas till tekniker på HÖS ska "Kontakt med förskrivare ska tas" anges på arbetsordern. Tekniker kontaktar då förskrivaren för mer information innan hembesök. 

Kontaktperson för frågor angående hantering av smittade hjälpmedel:

På HÖS: Returmottagare, telefon 044-13 42 45

Omsorgsförvaltningen: MAS telefon 044-13 68 03, MAR telefon 044-13 68 14

Checklista på hjälpmedel

Sittdynor: Överdrag som inte kan tvättas i minst 60 grader ska kastas. Om det står i bruksanvisningen att sittdynan går att desinficeras kan den avsmittas.

Rullstol: Samtliga tygdetaljer monteras av och läggs i plastpåse som knyts och sedan hanteras som brännbart avfall. OBS! Glöm inte att montera av eventuella hälband.

Förflyttningshjälpmedel: Se bruksanvisning på respektive hjälpmedel. Vid osäkerhet kontaktas områdesansvarig arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast.

Antidecubitusmadrasser: Se bruksanvisning. Vid osäkerhet kontaktas områdesansvarig sjuksköterska.

Checklista för innehåll i "rengöringskitet"

 • Plasthandskar 2 par
 • Engångsförkläde 2 st.
 • Skotossor 2 par
 • Plast att lägga under hjälpmedlet ca 2x3 m
 • Flaska rengöringsmedel, färdigblandat
 • Flaska alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid
 • Torkdukar 4 st.
 • Diskborste 1 st.
 • Plastpåse till brännbart avfall 4 st.
 • Röd tuschpenna
 • Etikett "avsmittat gods"
 • Vattenlöslig tvättsäck 1 st.
 • Handsprit ska varje förskrivare alltid ha med sig vid varje patientbesök och använda före och efter besöket.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.