Återlämning av hjälpmedel

Rutin för återlämning av hjälpmedel.

Återlämning eller hämtning

Hjälpmedel som återlämnas av patient/ anhörig

Hjälpmedel som återlämnas från Vobo och gruppbostad

Avgift ska debiteras om

Ingen avgift debiteras om

Hur debiterar vi hämtningsavgiften?

Om patient vägrar återlämna hjälpmedel

Hur debiterar vi restvärdet av hjälpmedlet?

Återlämning eller hämtning:

Återlämning eller hämtning av hjälpmedel föregås av kontakt med patient eller anhörig. Överenskommelse görs med ansvarig ordinatör d.v.s. arbetsterapeut/ fysioterapeut/ sjuksköterska alternativt Intern hjälpmedelsverksamhet, om hjälpmedlen kan återlämnas av patient/anhöriga eller om hämtorder ska skickas.

Utgångspunkten är alltid att patient/anhöriga ska återlämna hjälpmedel. Om patient/anhöriga inte kan återlämna hjälpmedlen ska de informeras om att en avgift på 264 kronor kan komma att debiteras och att kostnaden inte ingår i högkostnadsskyddet.

Hjälpmedel som återlämnas av patient/anhörig:

När: Hjälpmedel ska återlämnas när ansvarig ordinatör gör bedömningen att behovet av hjälpmedlet upphört det kan t ex vara att hjälpmedelsbehovet har förändrats, vid flytt utanför Kristianstad kommun alternativt då patient är avliden. Hjälpmedlen återlämnas inom 30 dagar eller efter överenskommelse.

Var: Intern Hjälpmedelsverksamhet, Estrids väg 1, 29165 Kristianstad. Återlämning av hjälpmedel kan ske på vardagar mellan kl 8.00- 17.30.

Hur: Patient/anhöriga ska informeras om att hjälpmedel ska vara rengjorda. Viktigt att fråga eller ta reda på om det är smittade hjälpmedel (Se Handböcker rutiner för hantering av smittade hjälpmedel).

Hjälpmedel som återlämnas från Vobo och gruppbostad:

Hjälpmedel ska återlämnas när ansvarig ordinatör gör bedömningen att behovet av hjälpmedlet upphört det kan t ex vara att hjälpmedelsbehov har förändrats, vid flytt utanför Kristianstad kommun alternativt då patient är avliden.
Hur:
1. Begära underlag/ hjälpmedelsförteckning (vid retur av samtliga hjälpmedel)
2. Hjälpmedel som är aktuella för återlämning ska märkas upp
3. Hämtorder ska skickas till HÖS
4. Aktuellt hjälpmedel som ska returneras ska skickas in via e- tjänst

E- tjänst för Kristianstad kommun finns för beställning av hjälpmedelsförteckning samt returinformation som ska till Intern hjälpmedelsverksamhet. Till den interna e-tjänsten

Hjälpmedel som återlämnas från Externa VoB:

Hjälpmedel ska återlämnas när ansvarig ordinatör gör bedömningen att behovet av hjälpmedlet upphört det kan t ex vara att hjälpmedelsbehov har förändrats, vid flytt utanför Kristianstad kommun alternativt då patient är avliden.
Hur:
1. Begära underlag/ hjälpmedelsförteckning (vid retur av samtliga hjälpmedel) via e-post Intern.Hjalpmedel@kristianstad.se
2. Hjälpmedel som är aktuella för återlämning ska märkas upp (blankett Rekond/Skrot via länk till HÖS blanketter)
3. Hämtorder ska skickas till HÖS (ifyllbar hämtorder via HÖS blanketter)
4. Aktuellt hjälpmedel som ska returneras ska skickas in via fax till Intern hjälpmedelsverksamhet (Fax 010 - 1503450)

 

Avgift ska debiteras om:

• Arbetsterapeut/sjukgymnast/sjuksköterska utför avsmittning av hjälpmedel i bostaden.

• Hämtorder till Räddningstjänsten behöver skickas för hjälpmedel som inte ingår i kostnadsfri hämtning (se punkt nedan)

• Patient/anhöriga inte kan montera bort hjälpmedel (t ex Hi-loo, weekendramper, elektriska sängryggstöd) och arbetsterapeut/ fysioterapeut/ sjuksköterska/ rehab- undersköterska måste hem till patient enbart för att montera bort hjälpmedlet.

Ingen avgift debiteras om:

• Säng, lyft, komfort-rullstol, mobil hygienstol, överflyttningsplattform med/ utan sittstöd ska återlämnas. När det gäller vårdsäng och tillbehör så skickas hämtorder till HÖS. Övriga hjälpmedel hämtorder skickas till Räddningstjänsten. Mindre hjälpmedel som patient/anhöriga monterat bort och rengjort i samband med hämtningen tas även de åter av Räddningstjänsten.

• Ordinatör gjort bedömningen att patientens hjälpmedelsbehov är förändrat, och i samband med att nya hjälpmedel provas ut återtar hjälpmedel som patienten inte längre har behov av. Hjälpmedel som kan medföra risk för patient om det används ska omedelbart återtas. Det bör finnas plastsäckar i arbetsfordon för att separera smutsiga hjälpmedel från rent. Ett sådant hembesök debiteras enligt gällande rutin för hemsjukvårdsavgift.

Hur debiterar vi hämtningsavgiften?

• Vi gör notering längst ut till höger på dagjournalen - Hämtning av hjälpmedel 264:-.
Markera också datum då hämtorder till Räddningstjänsten registrerades eller det datum då hjälpmedel monterades ner och hämtades av leg personal alternativt rehab- undersköterska.

Om patient vägrar återlämna hjälpmedel:

• Om patient/anhöriga vägrar återlämna hjälpmedel ska de informeras om att de kommer att ta över det fulla ansvaret för hjälpmedlet. Förskrivaransvaret upphör därmed. Detta innebär att eventuella tillbud eller skador på person och egendom faller helt på brukarens ansvar. Eventuellt restvärde kommer att debiteras patient och det gäller endast individmärkta hjälpmedel.

• Ordinatören måste skriva in i journalen att patienten är informerad att ansvaret för hjälpmedlet inte längre är kommunens. Finns en blankett med information kring detta som skickas ut till patient. Hjälpmedelssamordnare ska informeras om aktuellt ärende.

Hur debiterar vi restvärdet av hjälpmedlet?

Om hjälpmedlet är individmärkt ska patienten debiteras restvärdet på hjälpmedlet. Kontakta hjälpmedelssamordnare för restvärdet på hjälpmedlet och ytterligare åtgärder.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.