Meny

Akutlyft

Rutin för användning av akutlyft.

Inledning

Ett behov av att använda en lyft kan uppstå akut. Finns arbetsterapeut och/eller sjukgymnast/fysioterapeut i tjänst ska de kontaktas i första hand. Är de inte anträffbara, exempelvis kvällar och helger, finns mobil hänglyft med en akutsele tillgänglig. Innan akutlyft används läs informationsblad akutlyft inför användning. Akutlyften är av en modell som är möjlig att ta med sig i en vanlig personbil. Klarar max- belastning 180 kg.

Exempel på händelser där behov av akutlyft kan uppstå:

 • en patient blir akut sämre och kan inte förflyttas manuellt
 • en patient hamnar på golvet och går inte att förflytta manuellt (personal ska alltid använda akutlyft + sele om patient/ kund inte kan ta sig upp från golv med guidning/ muntlig instruktion)
 • en lyft går sönder och patienten kan därför inte förflyttas med ordinarie lyft

Ibland har ansvarig sjukgymnast/fysioterapeut och/eller arbetsterapeut gjort bedömningen att patientens egen lyftsele inte går att använda ihop med en akutlyft. Detta ska stå på utprovningsprotokollet.

Har en akutlyft behövt användas ska sjukgymnast/fysioterapeut eller arbetsterapeut omedelbart kontaktas närmast följande vardag. De gör en bedömning av fortsatta åtgärder.

Användning av akutlyft

 • det ska alltid vara två omvårdnadspersonal vid användning av akutlyft, varav minst en ordinarie personal med erfarenhet av att använda lyft
 • instruktionerna på lyftutprovningsprotokollet som medföljer lyften ska följas noga
 • efter användning ska omvårdnadspersonalen ombesörja att selen tvättas, lyften spritas av och hjälpmedlen återlämnas. Har patienten en smitta ska rutin för smittade hjälpmedel följas.
 • alla eventuella kostnader som uppstår i samband med transport av akutlyft ska bekostas av ansvarig enhetschef. Personal på platsen där akutlyften förvaras ska kontaktas i förväg. Om transporten inte kan lösas på annat sätt kontaktas taxibolaget C4 transport.

    Telefonnummer  044-215100

    Följande information ska uppges:

    Kristianstad kommun

    Sitt förnamn och efternamn

    Var lyften ska hämtas och till vilken adress som den ska levereras till.

Akutlyftarnas placering

Funktionsstöd och hemtjänstens verksamheter vänder sig till det vård- och omsorgsboende som ligger närmast.

Centrala området

 • Allögården telefon 044-13 58 55
 • Sommarro telefon 0738-53 26 72 (dag mån- fre) 0768-82 74 97 (kväll och helg)

Västra området

 • Almhaga telefon 044-13 44 52
 • Charlottesborgshemmet telefon 044-13 48 36
 • Degeberga Hemtjänstlokal (mötesrum) Forsakarsvägen 16 telefon 044-134208 (7.00- 22.00)/ 0733-13 45 73 eller 13 42 01 (Forsalid)
 • Skogåsa telefon 044-13 42 37
 • Särlagården telefon 0733-13 41 58

Östra området

 • Fjällbacka telefon 044-13 66 86
 • Möllebackshemmet telefon 044-13 47 72
 • Tollaregården telefon 044-13 43 92

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.