Meny

Dosdispenserade läkemedel

Från september 2022 är Apotekstjänsten RS:s leverantör av dosdispenserade läkemedel. RS har cirka 30 000 dospatienter i öppenvård:S.

Dosdispenserade läkemedel är ett alternativ till den traditionella läkemedelshanteringen för personer med regelbunden och stabil grundmedicinering, som inte kan klara sin läkemedelshantering själv.

Ställning till dosdispenserade läkemedel

För att läkaren ska kunna ta ställning till om patienten ska få sina läkemedel dosdispenserade eller ej ska nedanstående fyra grundkriterier vara uppfyllda:
• Patienten behöver hjälp med sin läkemedelshanterig.
• Andra stöd att klara läkemedelshanteringen har övervägts, till exempel hjälpmedel som dosett och/eller hjälp av närstående eller kommun.
• Patienten har fått utförlig information om hur tjänsten att få sina läkemedel dosdispenserade fungerar och har gett sitt samtycke. 
• Grundmedicineringen är stabil.

Kontaktperson
Varje dospatient ska ha en kontaktperson, till exempel en anhörig/närstående eller en sjuksköterska på ett boende, inom hemsjukvården, på en vårdcentral eller på en mottagning inom psykiatrin. När dosapoteket påminner om ställningstagande till förlängning av ett recept ansvarar kontaktpersonen för att meddela aktuella förskrivare. För mer information läs regionalla rutiner. 

Dosriktlinjer Region skåne (skane.se)

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.