Meny

Nationell läkemedelslista NLL

Från 1 maj 2021 gäller lagen om nationell läkemedelslista. Via Nationella läkemedelslistan kommer sjukvård, apotek och patienter att få tillgång till samma uppgifter om förskrivna och uthämtade läkemedel.

Från 1 maj 2021 gäller lagen om nationell läkemedelslista. Via Nationella läkemedelslistan kommer sjukvård, apotek och patienter att få tillgång till samma uppgifter om förskrivna och uthämtade läkemedel. Syftet är att öka patientsäkerheten och bidra till att patienter kan få bästa möjliga läkemedelsbehandling.

Till webbutbildningen ”Lär känna Nationella läkemedelslistan”

Mer information till dig som jobbar inom hälso- och sjukvård
Hos E-hälsomyndigheten finns mer informationsmaterial om vad Nationell läkemedelslista innebär. Materialet vänder sig främst till dig som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Frågor och svar om Nationella läkemedelslistan

Ny Information  Jan 2023

SKR har skickat ett remissyttrande till Socialdepartementet angående
förslaget om en senareläggning av den bortre tidsgränsen för nationella
läkemedelslistan. Nytt datum föreslås bli 1 december 2025. SKR konstaterar samtidigt att det nya datumet inte kommer räcka till för att bli klara.

För mer info om NLL se nedan 

Nationell läkemedelslista | SKR 

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.