Meny

Överrapportering

Rutin för överrapportering vid tjänstledighet eller avslutad tjänst.

Överrapportering då legitimerad personal slutar eller ska vara tjänstledig

  • Kortfattad skriftlig och muntlig rapport med pågående ärenden (eventuellt gemensamt besök). Saker som kan vara bra att känna till om pågående patienter. Obs! Personnummer på patienter.
  • Information om regelbundna insatser exempelvis uppföljningar av personlyftar, antidecubitusmadrasser, omläggningar mm. När gjordes de senast och när är nästa uppföljning inplanerad. Regelbundna insatser samt uppföljningar ska vara inplanerade i Att Göra-listan.
  • Skriv ut uppgifter om pågående bevakningar, uppföljningar, pågående beställningar, delegeringar osv. om informationen inte framgår i Att Göra-listan.
  • Kortfattad information om patienter som är återkommande. T.ex. patienter som man vet har haft mycket insatser.
  • Information om inkomna ärenden som inte är påbörjade. I varje ärende ska en prioritet anges för att ersättaren, om behov uppstår, ska kunna avgöra vilka ärenden som är mest brådskande
  • Finns ärenden som är aktuella för avslut ska detta göras innan befattningshavaren lämnar sin tjänst. Om detta inte är möjligt ska det tydligt anges vid överrapportering att ärendet är tänkt att avslutas.
  • Tydlig information om kontaktuppgifter till hemtjänst, vård- och omsorgsboenden och kollegor mm. Eller information var man kan hitta dessa uppgifter.
  • Information om inbokade möten med hemtjänst, vård- och omsorgsboende etc.
  • Om det inte finns en efterträdare att överrapportera till ska pågående bevakningar skrivas ut och en kortfattad skriftlig rapport göras till enhetschef. Enhetschefen gör en plan för hur ärendena ska fördelas och vem som gör vad, vilka uppföljningar osv.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.