Dokumentation Phoniro Care

Hantering av HSL och SoL dokumentation genom Phoniro Care.

Omvårdnadspersonalens HSL-anteckningar skrivs regelbundet ut från Phoniro Care och förs över till patientjournalen genom att:

Planeraren i hemtjänstgruppen söker upp HSL-anteckningarna per enhet och skapar PDF för utskrift varannan månad. Utskrift görs mellan den 5e och den 10e och innefattar anteckningar från de två föregående månaderna. Därefter sorterar planeraren in dessa under HSL i genomförandeakten.

Extern regi (LOV):

Omvårdnadspersonalens HSL- samt SoL-anteckningar skrivs regelbundet ut från Phoniro Care och förs över till patient- resp. SoL- journalen genom att:

Utsedd ansvarig söker upp HSL- samt SoL-anteckningar per period och skapar PDF för utskrift varannan månad. Utskrift görs mellan den 5e och den 10e och innefattar anteckningar från de två föregående månaderna. Därefter sorteras dessa in under HSL- resp. SoL i genomförandeakten.

Exempel:

Välj period, anteckningstyp och klicka på sök. Klicka därefter på Skapa PDF så öppnas nytt fönster för utskrift.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.