Meny

Behörigheter

Rutin behörighetstilldelning

Medarbetare som tilldelas behörighet till vårdinformation ges en teknisk möjlighet att ta del av information angående patienter. Detta innebär att möjligheten föreligger att ta del av informationen i patient­journalen för den medarbetare som deltar i patientens vård. De medarbetare som inte deltar i vård och behandling har inte rätt att ta del av denna information. Behörigheten till systemet styrs via användaridentiteten och användarens personliga lösenord.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.