Behörigheter

Rutin behörighetstilldelning

Medarbetare som tilldelas behörighet till vårdinformation ges en teknisk möjlighet att ta del av information angående patienter. Detta innebär att möjligheten föreligger att ta del av informationen i patient­journalen för den medarbetare som deltar i patientens vård. De medarbetare som inte deltar i vård och behandling har inte rätt att ta del av denna information. Behörigheten till systemet styrs via användaridentiteten och användarens personliga lösenord.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.