Meny

Hjälpmedel vid diabetes

Rutin för hjälpmedel vid blodsockerkontroller och insulingivning.

Lancetter till blodsockerkontroll

Vid blodsockerkontroller ska engångslancetter med återfjädrande spets användas, t.ex. Haemolance Plus eller Medlance K. Dessa ska förskrivas personligt.

Apotekets sortimentslistor

 

Säkerhetspennkanyler till insulinpenna

Säkerhetskanyl till insulinpenna ska alltid användas. Detta är en arbetsmiljöåtgärd för att skydda personalen från stickskador-se rutin. Säkerhetskanylen beställs ur upphandlat sortiment och bekostas av hemtjänst- eller boendeenheten. Se anvisningar under dokument nedan.

Vid behov av vanliga pennkanyler ska storlek 4-6 mm användas. Dessa förskrivs personligt.

Privata företag beställer enligt sina egna rutiner.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.