Meny

Delegering av läkemedel och insulin

Anvisning till enhetschefer kring delegeringsutbildningar. Observera att dokumenterade kunskaper ska sparas tillsammans med delegeringsbeslut i särskild pärm som förvaras hos berörd enhetschef. Se även under rubrik Delegering/Delegeringsbeslut.

Tillvägagångssätt vid delegering av läkemedel

 1. Planerare informerar om inloggning till Webbutbildning om läkemedel på www.demenscentrum.se.
 2. Enhetschef/planerare lämnar ut materialet: Utbildningskompendium inför delegering av läkemedel.
 3. Den som ska ta emot delegering förbereder sig noga genom att göra Webbutbildningen och genom att gå igenom utbildningsmaterialet. Därefter kontaktas den sjuksköterska som ska delegera och som då lämnar ut Diskussionsfrågor inför delegering av läkemedel.
 4. Diplom från Webbutbildningen samt besvarade Diskussionsfrågor inför delegering lämnas hos sjuksköterska i samband med muntlig genomgång inför delegering.
 5. Tid för genomgång inför delegering bokas via planerare/sjuksköterska. Ta reda på vad som gäller på just din arbetsplats!

 

Förnyelse av delegering

 1. Den som har fått en delegering har också ansvar för att delegeringen uppdateras i tid. En god regel är att tre månader innan delegeringen går ut (en delegering varar max ett år), kontakta enhetschef och delegerande sjuksköterska, för att boka in tid för uppföljning.
 2. Den som ska förnya sin delegering förbereder sig genom att göra Webbutbildningen (www.demenscentrum.se) med testet och bokar därefter tid hos delegerande sjuksköterska som lämnar ut Diskussionsfrågor vid förnyelse av delegering.
 3. Diplom från webbutbildningen lämnas hos sjuksköterska i samband med muntlig genomgång inför förnyelse av delegering. Vid den muntliga genomgången redovisar den som ska ta emot en delegering svaren från Diskussionsfrågor vid förnyelse av delegering läkemedel.
 4. Tid för genomgång inför förnyelse av delegering bokas via planerare/sjuksköterska. Ta reda på vad som gäller på just din arbetsplats!

Tillvägagångssätt vid delegering av diabetes/insulin

 1. Planerare informerar om inloggning till Webbutbildning om insulin, www.demenscentrum.se.
 2. Enhetschef/planerare lämnar ut materialet: Utbildningskompendium inför delegering av insulingivning. Innan man påbörjar delegeringsutbildning för insulin ska man ha arbetat aktivt i minst två månader, med delegering av läkemedel!
 3. Den som ska ta emot delegering förbereder sig noga genom att göra Webbutbildningen och genom att gå igenom utbildningsmaterialet diabetes och svara på Diskussionsfrågor inför delegering.
 4. Diplom från Webbutbildningen samt besvarade Diskussionsfrågor inför delegering av insulin som lämnas hos sjuksköterska i samband med muntlig genomgång inför delegering.
 5. Tid för genomgång inför delegering bokas via planerare/sjuksköterska. Ta reda på vad som gäller på just din arbetsplats!

Förnyelse av delegering

 1. Den som har fått en delegering har också ansvar för att delegeringen uppdateras i tid. En god regel är att tre månader innan delegeringen går ut (en delegering varar max ett år) kontakta enhetschef och delegerande sjuksköterska, för att boka in tid för uppföljning.
 2. Den som ska förnya sin delegering förbereder sig genom att göra Webbutbildningen (www.demenscentrum.se) med testet och bokar därefter tid hos delegerande sjuksköterska som lämnar ut Diskussionsfrågor vid förnyelse av delegering insulin.
 3. Diplom från webbutbildningen lämnas hos sjuksköterska i samband med muntlig genomgång inför förnyelse av delegering. Vid den muntliga genomgången redovisar den som ska ta emot en delegering svaren från Diskussionsfrågor vid förnyelse av delegering insulin.
 4. Tid för genomgång inför förnyelse av delegering bokas via planerare/sjuksköterska. Ta reda på vad som gäller på just din arbetsplats!

Förutsättningar för delegering på insulin och subkutana injektioner

Numera krävs det en undersköterskekompetens eller vårdbiträde med basplatta som förutsättning för insulindelegering/delegering för subkutana injektioner (gäller från januari 2020). Under 2020 ska det inte utfärdas några nya delegeringar till vårdbiträden, pågående delegeringar gäller tills de har gått ut. Inför detta beslut har verksamheterna genomfört en kartläggning av antal patienter med delegerad insulin och delegerade subkutana injektioner samt antal delegerade usk och vårdbiträden fördelad per enhet. I stöd av kartläggningen har verksamheterna identifierat ett antal områden som kommer att ha svårigheter att leva upp till beslutet. Dessa område kallas för ”rödmarkerade” och kommer att få ta del av riktade insatser som t.ex. erbjudande om utbildning till vårdbiträden.

Följande gäller för ”rödmarkerade enheter” :

 • Det ska inte utfärdas några nya delegeringar till vårdbiträden
 • Pågående delegeringar för vårdbiträden kan förlängas i ytterligare 6 månader från sista giltighetsdag men längst t.o.m. 31 /12-2020.

Kontakta EC för personal för att få reda på vilka områden som räknas till "rödmarkerade". 

Övergångsbestämmelser

Kompetenskrav subkutana injektioner.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.