Delegering av läkemedel och insulin

Anvisning till enhetschefer kring delegeringsutbildningar.

Tillvägagångssätt vid delegering av läkemedel

 1. Planerare informerar om inloggning till Webbutbildning om läkemedel på www.demenscentrum.se.
 2. Enhetschef/planerare lämnar ut materialet: Utbildningskompendium inför delegering av läkemedel.
 3. Den som ska ta emot delegering förbereder sig noga genom att göra Webbutbildningen och genom att gå igenom utbildningsmaterialet. Därefter kontaktas den sjuksköterska som ska delegera och som då lämnar ut Diskussionsfrågor inför delegering av läkemedel.
 4. Diplom från Webbutbildningen samt besvarade Diskussionsfrågor inför delegering lämnas hos sjuksköterska i samband med muntlig genomgång inför delegering.
 5. Tid för genomgång inför delegering bokas via planerare/sjuksköterska. Ta reda på vad som gäller på just din arbetsplats!

 

Förnyelse av delegering

 1. Den som har fått en delegering har också ansvar för att delegeringen uppdateras i tid. En god regel är att tre månader innan delegeringen går ut (en delegering varar max ett år), kontakta enhetschef och delegerande sjuksköterska, för att boka in tid för uppföljning.
 2. Den som ska förnya sin delegering förbereder sig genom att göra Webbutbildningen (www.demenscentrum.se) med testet och bokar därefter tid hos delegerande sjuksköterska som lämnar ut Diskussionsfrågor vid förnyelse av delegering.
 3. Diplom från webbutbildningen lämnas hos sjuksköterska i samband med muntlig genomgång inför förnyelse av delegering. Vid den muntliga genomgången redovisar den som ska ta emot en delegering svaren från Diskussionsfrågor vid förnyelse av delegering läkemedel.
 4. Tid för genomgång inför förnyelse av delegering bokas via planerare/sjuksköterska. Ta reda på vad som gäller på just din arbetsplats!

Tillvägagångssätt vid delegering av diabetes/insulin

 1. Planerare informerar om inloggning till Webbutbildning om insulin, www.demenscentrum.se.
 2. Enhetschef/planerare lämnar ut materialet: Utbildningskompendium inför delegering av insulingivning. Innan man påbörjar delegeringsutbildning för insulin ska man ha arbetat aktivt i minst två månader, med delegering av läkemedel!
 3. Den som ska ta emot delegering förbereder sig noga genom att göra Webbutbildningen och genom att gå igenom utbildningsmaterialet diabetes och svara på Diskussionsfrågor inför delegering.
 4. Diplom från Webbutbildningen samt besvarade Diskussionsfrågor inför delegering av insulin somlämnas hos sjuksköterska i samband med muntlig genomgång inför delegering.
 5. Tid för genomgång inför delegering bokas via planerare/sjuksköterska. Ta reda på vad som gäller på just din arbetsplats!

Förnyelse av delegering

 1. Den som har fått en delegering har också ansvar för att delegeringen uppdateras i tid. En god regel är att tre månader innan delegeringen går ut (en delegering varar max ett år) kontakta enhetschef och delegerande sjuksköterska, för att boka in tid för uppföljning.
 2. Den som ska förnya sin delegering förbereder sig genom att göra Webbutbildningen (www.demenscentrum.se) med testet och bokar därefter tid hos delegerande sjuksköterska som lämnar ut Diskussionsfrågor vid förnyelse av delegering insulin.
 3. Diplom från webbutbildningen lämnas hos sjuksköterska i samband med muntlig genomgång inför förnyelse av delegering. Vid den muntliga genomgången redovisar den som ska ta emot en delegering svaren från Diskussionsfrågor vid förnyelse av delegering insulin.
 4. Tid för genomgång inför förnyelse av delegering bokas via planerare/sjuksköterska. Ta reda på vad som gäller på just din arbetsplats!
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.