Sjukresa/serviceresa

(200501) Ny tillfällig regel om intyg för sjukresa. Den 3 april togs ett nytt beslut om att tillfälligt frångå regelverket i frågan om vem som har rätt att skapa ett sjukintyg.

Enligt befintligt regelverk är det enbart legitimerad personal från regionalt finansierad hälso- och sjukvård som har rätt att utfärda intyg som ger rätt till sjukresa.

Ny tillfällig regel om intyg för sjukresa (200403)

Enligt de regler som normalt gäller är det enbart legitimerad personal från regionalt finansierad hälso- och sjukvård som har rätt att utfärda intyg som ger rätt till sjukresa. Med hänsyn till covid-19 gäller tillfälliga regler som innebär att även legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal i kommunerna i Skåne har rätt att skapa intyg för sjukresa. Intygen ska vara skriftliga och kan utfärdas med högst 6 månaders giltighetstid. Den tillfälliga regeln gäller mellan 27 mars och 31 augusti.

Sjukreseintyg

Ensamresor för att minska risken för smittspridning (200501)

Serviceresor vidtar nu åtgärder för att minska risken för smittspridning av det nya coronaviruset. I mån av plats kommer serviceresekunder nu resa ensamma i fordonen. Beslutet gäller från och med nu fram till 31 maj, men kan komma att förlängas. En del resor kan behöva genomföras på andra tider än kundens önskemål.

Sjukresor för drive-in-provtagning (200501)

Serviceresor har infört så kallade provtagningsresor som innebär att serviceresekunden transporteras till vårdinrättningar där personalen går ut och genomför provtagning i fordonet.

På detta sätt så slipper kunden gå in i väntrum och kan sedan snabbt åka hem igen. Det är en tidsbegränsad åtgärd för att skydda kunder i riskgrupper och minska smittspridningen.

För att beställa sjukresa ring 0771-77 44 11 alternativt e-posta till bokningserviceresor@skanetrafiken.se Numret är bemannat dygnet runt.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.