Covid-19 teamet

Rutin vid överföring till covid-19 teamet.

Rutin vid överföring till Covid 19 – teamet

1. Kund får positivt svar på Covid-19 test vilket också meddelas SSk och EC. (Checklista vid
    misstänkt/konstaterad smitta inom omsorgsförvaltningen.) Kan även komma via mina planer
    eller via VC. Viktigt att htj har uppföljningsansvar på provsvaret.

2. EC för kunds egentliga område meddelar EC för Covid-19 teamet.

3. EC Covid 19 kontaktar aktuellt område för mer info om kund och insatser. Överenskommelse om
    övertagande i Covid 19-teamet så snart EC Covid 19 ger klartecken.

4. EC C-19 kontaktar ansvariga chefer på aktuellt område för att diskutera vilken personal som är
    lämplig att kallas in som först personal i teamet. Kontrollerar så att de är tillgängliga.
    Rätt delegering?

5. Meddela schemasupport vem som ska ingå i teamet och vilket schema i "lekstugan" de ska
    plocka upp. Sedan ska de meddela HR-lön för att göra arbetstidsförändringarna
    "förskjuten arbetstid" i Heroma.

6. Meddela planeraren Cov- 19 vilken personal som ska planeras.

7. EC Cov-19 kontaktar systemadministratör( OF ProCapita) för att överföra kund till
    Covid 19-teamet i alla våra system.

8. Planerare planerar kund i "området för extra ordinära insatser".

9. Aktuell personal träffas tillsammans med EC i lokalerna på Utställningsvägen och går igenom att
    allt material och utrustning finns på plats. Mobiler, nycklar, bilnycklar, bilar, datorer,
    skyddsutrustning samt arbetskläder.

10. Arbetet fortsätter tills kund blivit friskförklarad.

Överföring tillbaka till ordinarie enhet

1. Kund har blivit friskförklarad.

2. EC Covid19 meddelas. EC kontaktar ansvarig ordinarie enhet och ger kort lägesbeskrivning samt
    meddelar att kund ska tillbaka till ord. enhet.

3. Systemansvarig meddelas för att få kund överfört tillbaka till ordinarie enhet. (se ovan).

4. Covid 19-teamets personal testas för Covid-19. Detta kommuniceras mellan personal och
     ansvarig EC.

5. Covid 19-teamets personal ombeds innan tillbakagång till ordinarie verksamhet, eller i direkt
    samband, att skriva ner tankar, idéer, förbättringsförslag mm och ge till EC för Covid 19-teamet.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.