Coronapandemi

Sjukdomsfall orsakade av det nya coronaviruset SARS-CoV-2 uppmärksammades i staden Wuhan, Hubeiprovinsen, Kina under december 2019. Covid-19 har sedan dess rapporterats från stora delar av världen och WHO har deklarerat att utbrottet är en pandemi.

OBS! Vi har nu uppdaterat denna sida och delat upp den på olika undersidor, ni hittar dem i högermenyn. 

Allmänt om covid-19 (200501)

Covid-19 klassas som internationellt hot mot människors hälsa sedan 30 januari 2020. 1 februari 2020 beslutade svenska regeringen att covid-19 klassificeras som allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen (2004:168).

Tänk på

Det är viktigt att våra patienter bedöms av sjuksköterska enligt VISAM i samband med förändring av hälsotillståndt för bestämmande av vårdnivå. De patienter som inte behöver sjukhusvård ska inte skickas in.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.