Vaccinering

Vaccination mot covid-19 kan skydda från att få sjukdomen, vilket även minskar risken för att smitta andra. På sikt kan smittspridningen bromsas. De som löper störst risk att bli allvarligt sjuka erbjuds vaccinet först.

För dig som ska vaccineras

Till dig som vaccinerar dig (Folkhälsomyndigheten)

Hälsodeklaration vuxna vid vaccination mot covid-19 (Folkhälsomyndigheten)

Information på andra språk (Folkhälsomyndigheten)

Information på lättläst svenska

Information på lättläst svenska med bildstöd

Information till kunder med återkommande insatser av hemtjänst

breven ska överlämnas först når primärvården har gett tecken om att de har doser och att de kan börja erbjuda vaccinationstider.

Vägledning information till vårdtagare med hemtjänst (Region Skåne)

Brev till kunder med hemtjänst om vaccination mot covid-19 (Region Skåne)

Hälsodeklaration (Region Skåne)

För dig som har personal som ska erbjudas vaccination

Information till dig som har medarbetare som ska erbjudas vaccination mot covid-19

För dig som vaccinerar 

Vägledning vaccination mot covid-19

Till dig som arbetar med vaccination mot covid-19

Rutiner från Region Skåne

Rutinerna är utarbetade av regionen men vissa delar i dessa är en vägledning även för kommunens sjuksköterskor.

Information till vaccinerande enhet

Administrering covid-19-vaccin

Rutiner för covid-19-vaccination hos patienter med antikoagulantia och/eller trombocythämmare

Spädningsinstruktion för Pfizer covid-19-vaccin Comirnaty

Iordningställande av administreringssprutor för Pfizer covid-19-vaccin Comirnaty

Nedan hittar du samlade rutiner från Region Skåne:

Vaccination mot covid-19

Rapportering av biverkningar

Som sjuksköterska ska du rapportera misstänkta biverkningar av vaccin precis som av andra läkemedel. Genom att rapportera misstänkta biverkningar bidrar du till ökad kunskap om läkemedels egenskaper.

Kontakta ansvarig läkare om du uppmärksammat en misstänkt biverkning. Tillsammans kommer ni överens om vem som ska rapportera biverkningen.  

Utbildning: Rapportera misstänkt biverkning av vaccinet mot covid-19 (Region Skåne)

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.