Rutiner kopplade till covid-19-teamet

Covid-19-teamet är pausat.

Rutin vid överföring till covid-19-teamet

 1. Kund får positivt svar på covid-19-test vilket också meddelas sjuksköterska och enhetschef. (Checklista vid misstänkt/konstaterad smitta inom omsorgsförvaltningen.) Kan även komma via mina planer eller via vårdcentral. Viktigt att hemtjänsten har uppföljningsansvar på provsvaret.

 2. Enhetschef för kundens egentliga område meddelar enhetschef för covid-19-teamet.

 3. Enhetschef för covid-19-teamet kontaktar aktuellt område för mer info om kunden och insatser. Överenskommelse om övertagande i covid-19-teamet så snart enhetschef för covid-19-teamet ger klartecken.

 4. Enhetschef för covid-19-teamet kontaktar ansvariga chefer på aktuellt område för att diskutera vilken personal som är lämplig att kallas in som först personal i teamet. Kontrollerar så att de är tillgängliga. Rätt delegering?

 5. Meddela schemasupport vem som ska ingå i teamet och vilket schema i "lekstugan" de ska plocka upp. Sedan ska de meddela HR-lön för att göra arbetstidsförändringarna     "förskjuten arbetstid" i Heroma.

 6. Meddela planeraren för covid-19-teamet vilken personal som ska planeras.

 7. Enhetschef för covid-19-teamet kontaktar systemadministratör( OF ProCapita) för att överföra kund till covid-19-teamet i alla våra system.

 8. Planerare planerar kund i "området för extra ordinära insatser".

 9. Aktuell personal träffas tillsammans med enhetschef i lokalerna på Utställningsvägen och går igenom att allt material och utrustning finns på plats. Mobiler, nycklar, bilnycklar, bilar, datorer,    skyddsutrustning samt arbetskläder.

10. Arbetet fortsätter tills kund blivit friskförklarad.

 

Överföring tillbaka till ordinarie enhet

 1. Kund har blivit friskförklarad.

 2. Enhetschef för covid-19-teamet meddelas. Enhetschef kontaktar ansvarig ordinarie enhet och ger kort lägesbeskrivning samt meddelar att kund ska tillbaka till ordinarie enhet.

 3. Systemansvarig meddelas för att få kund överförd tillbaka till ordinarie enhet. (se ovan).

 4. Covid-19-teamets personal testas för covid-19. Detta kommuniceras mellan personal och ansvarig enhetschef.

 5. Covid-19-teamets personal ombeds innan tillbakagång till ordinarie verksamhet, eller i direkt samband, att skriva ner tankar, idéer, förbättringsförslag med mera och ge till enhetschef för covid-19-teamet.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.