Meny

Rapportering

Sjuksköterskor och enhetschefer ansvarar för rapportering.

Utbrott ska misstänkas om två eller flera patienter och/eller personal på samma enhet insjuknar med influensasymtom inom tre dygn.

Spridning av influensa förekommer på särskilda boendeformer och korttidsplatser och riskerar att snabbt orsaka större utbrott. Hög vaksamhet och ett snabbt agerande är därför av största vikt vid misstanke om influensa. I samband med att någon patient eller personal uppvisar symtom ska enheten påbörja kartläggning. 

Samtliga fall av insjuknande med influensasymtom ska rapporteras till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) främst via mejl av dig som sjuksköterska. Gäller samtliga verksamheter som kommunen har hälso- och sjukvårdsansvar för.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.