Meny

Rapportering till MAS inklusive vägledning

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) behöver informeras vid varje positivt fall oavsett om det gäller positiv patient/kund eller personal samt kontinuerligt uppdateras enligt den sista punkten nedan.

Information till MAS är inte att förväxla med inrapportering av statistik i e-tjänsten. Information till MAS sker utifrån ansvar för kommunens patientsäkerhet och i syfte att kunna följa smittspridningen och vidta åtgärder för att begränsa den. Vårdhygien har en rådgivande roll. 

 1. Se rutin för smittspårning för att ta ställning till om du ska starta smittspårning. 

 2. Utbrottsansvarig vårdcentral är den vårdcentral som ansvarar för vård- och omsorgsboendet (även när index är personal). Om det inte finns någon ansvarig vårdcentral, till exempel i fallet med hemtjänst eller grupp bostäder, kommer den vårdcentral där index är listad att vara utbrottsansvarig vårdcentral. För smittspårning inom LSS-verksamheter ansvarar privata vårdcentraler (överenskommelser inom primärvården).  smittspårningar.

 3. Kontakta vårdcentral när ni har kartlagt exponerade patienter och personal.

 4. Ni kartlägger både patienter och personal enligt anvisningar i rutiner för smittspårning.

 5. Vårdhygien kontaktas enligt anvisningar i rutiner för smikttspårning. 

 6. Se även vår lokala rutin. Denna behöver ni ta stöd i vid internt samarbete samt samarbete med vårdcentraler.

 7. Glöm inte distansering mellan personal, symtomkontroll och att avgränsa personal!

 8. När ni rapporterar/delger information kring smittspårningen, lägg kopia till berörda, så att vi kan hålla ihop smittspårningen (MAS, sjuksköterska, enhetschef vård- och omsorgsboende, enhetschef hemtjänst, enhetschef LSS, enhetschef sjuksköterskor)

 9.  Rapport till MAS (även struktur för samtal med vårdhygien)
 • Indexfall
 • Antal exponerade (både patienter och personal)
 • Utbrottsansvarig vårdcentral
 • Datum för provtagning nr 1 och resultat
 • Datum för provtagning nr 2 och resultat
 • Eventuella positiva patienter som fallit ut i provtagning på grund av symtom. Har de exponerat ytterligare patienter/kunder/personal?
 • Eventuell positiv personal som fallit ut i provtagning på grund av symtom, det vill säga personalprovtagningen. Har de exponerat ytterligare patienter/kunder/personal?

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.