Rapportering till medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) behöver informeras vid varje positivt fall oavsett om det gäller positiv patient/kund eller personal samt kontinuerligt uppdateras enligt den sista punkten.

Information till MAS är inte att förväxla med inrapportering av statistik i e-tjänsten. Information till MAS sker utifrån ansvar för kommunens patientsäkerhet och i syfte att kunna följa smittspridningen och vidta åtgärder för att begränsa den. Vårdhygien har en rådgivande roll. 

 1. Smittspårning startas då verksamheten får en positiv patient eller en positiv personal, vilket gäller vård- och omsorgsboenden, hemtjänst och gruppboenden med gemensamma utrymmen. För personal startar smittspårning om personen har varit i tjänst 24 timmar före symtom eller provtagning. 

 2. Utbrottsansvarig vårdcentral är den vårdcentral som ansvarar för vård- och omsorgsboendet (även när index är personal). Om det inte finns någon ansvarig vårdcentral, till exempel i fallet med hemtjänst eller gruppboende, kommer den vårdcentral där index är listad att vara utbrottsansvarig vårdcentral. För LSS-verksamheter brukar privata vårdcentraler ta ansvar för smittspårningar.

 3. Kontakta vårdcentral när ni har kartlagt exponerade patienter och personal.

 4. Ni kartlägger både patienter och personal enligt anvisningar i rutinen nedan
  Rutin för smittspårning

 5. Vårdhygien kontaktas om det finns flera positiva fall, för vård- och omsorgsboende redan vid ett positivt fall.

 6. Se även vår lokala rutin. Denna behöver ni ta stöd i vid internt samarbete samt samarbete med vårdcentraler.

 7. Munskydd och visir gäller. Se rutiner vid konstaterat fall av covid-19, bland annat under rubriken ”Personal”.

 8. Glöm inte distansering mellan personal, symtomkontroll och att avgränsa personal!

 9. När ni rapporterar/delger information kring smittspårningen, lägg kopia till berörda, så att vi kan hålla ihop smittspårningen (MAS, sjuksköterska, enhetschef vård- och omsorgsboende, enhetschef hemtjänst, enhetschef LSS, enhetschef sjuksköterskor).

10. Fler detaljer kring smittspårningen. 

11.   Rapport till MAS (även struktur för samtal med vårdhygien)

 • Indexfall
 • Antal exponerade (både patienter och personal)
 • Utbrottsansvarig vårdcentral
 • Datum för provtagning nr 1 och resultat
 • Datum för provtagning nr 2 och resultat
 • Eventuella positiva patienter som fallit ut i provtagning på grund av symtom. Har de exponerat ytterligare patienter/kunder/personal?
 • Eventuell positiv personal som fallit ut i provtagning på grund av symtom, det vill säga personalprovtagningen. Har de exponerat ytterligare patienter/kunder/personal?

 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.