Meny

Rutiner för säkra besök på vård- och omsorgsboenden

Rutiner, rekommendationer och informationsmaterial om säkra besök på vård- och omsorgsboenden utifrån covid-19.

Ordna för säkra besök på äldreboenden – checklista med reflektionsfrågor (Socialstyrelsen)

Förebygga smittspridning vid besök på äldreboenden (Folkhälsomyndigheten)

Lokala rutiner och dokument

Besök på vård och omsorgsboende. Lokal rutin.

Affischer

Länk att hänvisa anhöriga till för mer information

Besök på vård- och omsorgsboenden under pandemin (Kristianstad.se)

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.