Meny

Privat assistans HSL

Hantering av avvikelser i samband med att hälso- och sjukvård utförs av privat assistansföretag.

  • Denna rutin beskriver hantering av avvikelser i samband med att hälso- och sjukvård utförs av privata assistansföretag.
  • Vid avvikelser som inte gäller HSL så behöver avvikelsen skrivas ut och skickas till verksamhetschef för det privata assistansföretaget med information om att dessa avvikelser ska hanteras enligt företagets egna rutiner och ej via kommunens avvikelsesystem. Det ska hanteras på samma sätt som när det gäller avvikelser över vårdgivargräns. Lena Nilsson får dessa avvikelser och kan därefter skriva ut avvikelsen och skicka den till aktuellt privat assistansföretag.

Avvikelser som inträffar i samband med att hälso- och sjukvård utförs av privata utförare på uppdrag av legitimerad personal hanteras enligt nedan:

  • Medarbetare inom privat assistans alt inom kommunens verksamhet kan rapportera HSL- avvikelse i DF Respons. Om rapportör väljer privat assistans extern så ska ett fält dyka upp där rapportör får fylla i kontaktuppgifter till verksamhetschef på aktuellt assistansföretag.
  • Lena Nilsson dirigerar avvikelsen till aktuell enhetschef för leg personal. I avvikelsen- avsnitt utredare, kan det bli aktuellt att behöva lägga till medutredare/ HSV rehabchef om ärendet berör hjälpmedel eller rehabilitering.
  • Enhetschef HSV utreder händelsen tillsammans med berörda legitimerade (inkluderat bedömning av allvarlighetsgrad) och ansvarig chef hos det privata assistansföretaget. När utredning är klar meddelas Lena Nilsson för vidare hantering.
  • Rapporten + utredningsdel skrivs ut av Lena Nilsson och skickas till verksamhetschef för det privata assistansföretaget.
  • Färdig utredning från verksamhetschef privat assistans skickas åter till Lena Nilsson för att läggas in DF.
  • Vid uppstart av hälso- och sjukvård hos personlig assistans extern ska företaget informeras om rutin för avvikelsehantering HSL där kommunen är involverad. Skriv ut rutinen och delge den. Leg personal är ansvarig för det.

 

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.