Dosdispenserade läkemedel

Dosdispenserade läkemedel.

Dosdispenserade läkemedel

Vid avvikelse gällande dosdispenserade läkemedel skall sjuksköterska ringa SvenskDos AB i fall ärendet kräver omedelbar åtgärd därefter sker skriftlig rapportering till SvenskDos. Rapportering sker elektronisk på blankett som finns på deras hemsida (se länk nedan).

Glöm inte att ange uppgifter till MAS under rubrik skicka kopia till. Detta i syfte att möjliggöra egen förteckning över avvikelser till SvenskDos.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.