Meny

Samverkan med deltagare

Rutin för samverkan med deltagare

Mötesplatsernas arbete förutsätter en samverkan med deltagarna. Syftet är att erbjuda ett innehåll på Mötesplatserna som motsvarar deltagarnas förväntningar.

På Mötesplatsen ska deltagarna bjudas in vid två tillfällen per år. Lämplig tid för dessa möten är i mitten på våren och i mitten på hösten.

Syftet med dessa möten är att samverka med deltagarna rörande Mötesplatsens innehåll kommande termin. Innehållet på dessa träffar ska innehålla diskussion om aktuella aktiviteter, vad som är bra och vad som behöver förbättras. Möjlighet ska också ges till deltagarna att kunna komma med förslag på nya aktiviteter som kan genomföras.

Dessa träffas ska finnas med i månadsbladet och ska annonseras under "Det händer idag" i Kristianstadsbladet.

På dessa träffar bjuder Mötesplatsen på fika.

Enhetschef bjuds in till dessa träffar.

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.